Opheffing Rotterdamse Bond van Volkstuinders 2017-12-23T15:35:27+00:00

Op 25 november 2017 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders besloten de bond op te heffen.

Met ingang van 01 januari 2018 is de Rotterdamse Bond van Volkstuinders in liquidatie.

Alleen voor zaken die de vereffening van de vereniging aangaan kun je een bericht sturen naar vereffening@rbvv.nl

Alle andere e-mailadressen en het telefoonnummer zijn buiten gebruik.