Algemeen

/Algemeen
Algemeen 2017-03-22T20:33:22+00:00

De Rotterdamse Bond van Volkstuinders komt op voor alle volkstuinders en tuinliefhebbers in Rotterdam en omgeving!

De Rotterdamse Bond van Volkstuinders beheert samen met al haar leden bijna 127 hectare van het Rotterdamse groen.

 • Volkstuinders zijn na de Gemeente Rotterdam de belangrijkste beheerders van groene recreatie.
 • Volkstuinen dragen bij aan het welzijn van stadsbewoners.
 • Volkstuincomplexen zijn een natuurlijk habitat voor dieren en planten die in de stad niet of veel minder voorkomen.
 • Volkstuinverenigingen bestaan dankzij een bloeiend verenigingsleven, gedragen door vrijwilligers en dragen zo bij aan een sociale samenleving
 • De Rotterdamse Bond van Volkstuinders is dé belangenbehartiger van meer dan 5.000 individuele volkstuinders én 43 volkstuinverenigingen in Rotterdam.

Maar we doen meer! Naast genieten van het groen op de tuinen wordt er hard gewerkt aan allerlei vormen van natuurlijk tuinieren. Er worden onbespoten groenten en fruit verbouwd en op de meeste complexen is wel een imker en/of een insectenhotel te vinden.

Onze belangrijkste doelstelling is dan ook het stimuleren van tuinieren in het algemeen maar ook het stimuleren van natuurlijk tuinieren in het bijzonder.

Geen wonder dat er steeds meer samenwerking wordt gezocht met allerlei organisaties die zich in de stad bezig houden met natuurlijk tuinieren. Tenslotte staan we samen sterker tegen de bedreigingen van het groen in onze stad.

Wat is er heerlijker dan je terug te trekken op een volkstuin als je ergens hoog op een flat woont!

Wat heeft een volkstuinlid aan ons?

De Rotterdamse Bond van Volkstuinders, RBvV, is opgericht op 22 februari 1942 en heeft als doelstelling de bevordering van het tuinieren in het algemeen, het stimuleren van het natuurlijk tuinieren en het behartigen van de belangen van haar leden en van de bij de RBvV aangesloten verenigingen in de regio Rotterdam.
Om de huidige en toekomstige belangen van alle inwoners van de regio Rotterdam, die natuurlijk tuinieren een warm hart toedragen, te behartigen willen wij ons sterk maken voor een groener Rotterdam en hiertoe alle mogelijke middelen inzetten om dit doel te bereiken. Hiertoe willen we samenwerken met alle platforms en verenigingen die zich voor ditzelfde doel inzetten om met name politieke besluitvorming te beïnvloeden en tuinders te ondersteunen en voor te lichten.
 • het bieden van rechtszekerheid voor bestaande en nieuw op te richten tuincomplexen waardoor de continuïteit gewaarborgd wordt;
 • het bevorderen van alle vormen van tuinieren;
 • het bevorderen van de belangstelling voor het tuinieren;
 • het geven van voorlichting en het organiseren van en bevorderen van activiteiten die het tuinieren betreffen;
 • het bevorderen van de communicatie en samenwerking met organisaties die de doelen van de RBvV en de aangesloten verenigingen kunnen bevorderen;
 • het geven van informatie over de RBvV en de aangesloten verenigingen en hun doelen;
 • het bevorderen van de communicatie en samenwerking met instanties van de overheid, zoals gemeenten en gemeentelijke diensten, die de doelen van de RBvV en de aangesloten verenigingen mede kunnen bevorderen;
 • het bevorderen van de multifunctionaliteit van tuinverenigingen in de ruimste zin van het woord.

Onder multifunctionaliteit wordt verstaan:
een groter gebruik van verenigingsgebouwen door individuele gebruikers alsmede maatschappelijke organisaties, een breder gebruik van de mogelijkheden die tuincomplexen kunnen bieden aan derden, zoals het houden van dieren, het aanleggen van thematuinen etc.

Cedric

Bijen houden van volkstuinen

Vrijwel alle volkstuinen hebben wel een imker op hun tuin. Steeds meer bijenvolken sterven door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Op volkstuinen wordt natuurlijk getuinierd dus een paradijs voor de imker en zijn of haar volken. Bovendien is er een enorme diversiteit aan bloemen en planten. De honing is van superieure kwaliteit en de bijen helpen de tuinders ook nog eens om de planten en bloemen te bevruchten.

De Tochten

Moestuinieren voor ouderen

Juist voor ouderen, maar ook voor mensen in een rolstoel blijkt tuinieren de gezondheid te bevorderen en ontspannend te werken. Bovendien is het volgens de staatssecretaris een goede aanvulling op het pensioen.
Maar dan moet je natuurlijk niet door de knieën hoeven te gaan. VTV De Tochten heeft hiervoor een slimme oplossing bedacht op hun Nutstuinen die speciaal zijn ingericht voor ouderen.

Kantine Reijerwaard

Verenigingsleven

De meeste volkstuincomplexen hebben een vereniging en een verenigingsgebouw. Handig als er cursussen worden gegeven of er informatie wordt verstrekt over de plannen in de omgeving.
Samen beslissen de leden van een vereniging wat de regels zijn binnen het complex en wat voor zaken er moeten worden aangepakt.

Aanmelden digitale RBvV nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes als eerste.
Aanmelden digitale RBvV nieuwsbrief