Yvonne

/Yvonne
Yvonne

About Yvonne

Voorzitter RBvV

Wat gaat er nu precies gebeuren?

Op 29 september 2016 zullen we met de verenigingsbesturen de toekomst van de RBvV bespreken met daaraan gekoppeld de formele kant van statuten en reglementen. Uiteindelijk zal de Algemene Ledenvergadering van november aanstaande hiervoor groen licht moeten geven. Om ook alle leden te informeren over de op handen zijnde veranderingen en misschien hun afgevaardigden van [...]

By | 2016-09-13T14:00:31+00:00 september 13th, 2016|NIeuws|0 reacties

Voortbestaan RBvV door grote meerderheid gewenst

Afgelopen zaterdag 25 juni was er een belangrijke bijzondere algemene ledenvergadering van de RBvV. Een aantal verenigingen vond een Rotterdamse belangenbehartigingsclub niet meer noodzakelijk nu de verhuurfunctie per 1 januari 2017 wordt afgestoten. Zij hadden een voorstel ingediend om per die datum de RBvV maar op te heffen en het gespaarde geld te verdelen. De [...]

By | 2016-06-29T11:58:25+00:00 juni 29, 2016|NIeuws|1 reactie

Barbecues, vuurkorven en houtkachels

De meeste klachten die we van tuinders krijgen zijn klachten over rookoverlast. In de winter van houtkachels, in de zomer van barbecues en vuurkorven. Helaas bestaat er geen regelgeving vanuit de overheid of gemeente om de overlast te beperken en ze zijn ook niet van plan deze te maken. De overheid beperkt zich tot voorlichting. [...]

By | 2016-06-14T14:23:42+00:00 juni 14, 2016|NIeuws|0 reacties

Inbreng RBvV in Volkstuinennotitie Rotterdam

Onlangs is er op verzoek van S&C (Sport en Cultuur) een gesprek geweest over de Rotterdamse volkstuinennotitie die dit jaar gaat verschijnen. S&C gaat over het beleid met betrekking tot volkstuinen en SO (Stadsontwikkeling) over de huur van de grond. Vreemd genoeg bepaalt S&C uiteindelijk wel de huurtarieven. Omdat er veel kennis aanwezig is bij [...]

By | 2016-06-02T14:05:40+00:00 juni 2, 2016|Algemeen, NIeuws|0 reacties

Algemene bijzondere ledenvergadering op 25 juni 2016

Een aantal verenigingen, die aangesloten zijn bij de RBvV, hebben hun twijfels over het nut en de noodzaak van een belangenbehartiger voor volkstuinders nu zij per 1 januari 2017 waarschijnlijk de verhuurfunctie niet meer zullen uitoefenen. Alhoewel het teruggeven van de verhuurdersfunctie aan de Gemeente Rotterdam juist bedoeld was om de belangen van de leden [...]

By | 2016-06-02T13:51:06+00:00 juni 2, 2016|NIeuws, Ongecategoriseerd|0 reacties

Belangrijke Nieuwsbrief te downloaden!

Op zaterdag 28 mei aanstaande vindt er een belangrijke algemene ledenvergadering plaats waarin over de toekomst van de bond wordt beslist. In de Nieuwsbrief van mei 2016, die gedownload kan worden via deze site, kun je alle ins-en outs lezen die van belang  zijn voor deze vergadering. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de [...]

By | 2016-05-09T18:39:39+00:00 mei 9, 2016|NIeuws, Ongecategoriseerd|0 reacties

Cursusspecial te downloaden

Bij de Nieuwsbrieven staat de allernieuwste editie van maart 2016. Deze Nieuwsbrief is geheel gewijd aan de cursussen die we dit jaar gaan geven. Naast een cursus "Natuurlijk tuinieren" tref je ook cursussen aan als EHBO, Sociale Hygiene, onderhoud website RBvV en nog veel meer. Aanmelden kan via info@RBVV.nl. Je krijgt dan een inschrijfformulier toegestuurd. [...]

By | 2016-03-14T10:05:58+00:00 maart 14, 2016|NIeuws, Ongecategoriseerd|0 reacties

Eindelijk verenigingsgebouw voor Hordijkerveld

Na een aantal moeizame jaren lijkt het erop dat VTV Hordijkerveld eindelijk haar rust en verenigingsgevoel terug gaat krijgen. Belangrijk onderdeel daarvan is een verenigingsgebouw. Na moeizame onderhandelingen met de Gemeente Rotterdam en eindeloos wachten op de benodigde vergunningen is eindelijk de fundering gestort van het nieuwe verenigingsgebouw. Op 21 maart aanstaande wordt de oplevering verwacht. Ruim [...]

By | 2016-02-21T13:30:55+00:00 februari 21, 2016|NIeuws, Ongecategoriseerd|0 reacties

Nutstuinders “In de Luwte” de klos

Op 6 februari jl. hebben we helaas de nutstuinders van "In de Luwte" aan de Lage Limiet moeten vertellen dat de huur van hun moestuintjes per oktober dit jaar is opgezegd. De verbindingsweg naar de A13/A16 gaat het volkstuincomplex van ATV Terbregge doorsnijden en dat betekent dat het hele complex op de schop gaat. Het [...]

By | 2016-02-13T14:07:21+00:00 februari 13th, 2016|Artikelen, NIeuws|0 reacties

Mr. Frank Visser doet uitspraak

Alhoewel we zelf een commissie van geschillen hebben komt het soms voor dat zaken tussen tuinders of tussen besturen en tuinders aan een rechtbank worden voorgelegd. Dit keer speelt er zich een geschil af tussen tuinders op Volkstuincomplex Onze Tuinen. Zij hebben besloten hun geschil voor te leggen aan de Rijdende Rechter of zoals het [...]

By | 2017-03-22T20:33:22+00:00 februari 11th, 2016|NIeuws, Ongecategoriseerd|0 reacties