Commissies

/Commissies
Commissies 2017-03-22T20:33:22+00:00

Al die regels, bepalingen en eisen zijn regelmatig de oorzaak van geschillen tussen tuinders en hun bestuur of tussen leden en de RBvV. Ook tuinders onderling kunnen met elkaar van mening verschillen.

En hoe weet je welke regels van toepassing zijn als individuele huurder?

Commissies

De grond van de volkstuincomplexen wordt door de RBvV gehuurd van de Gemeente Rotterdam.

In de contracten die zijn afgesloten staan een grote hoeveelheid bepalingen en voorwaarden waaraan de RBvV moet voldoen en vervolgens als onderhuurder de individuele tuinder. Zo worden er eisen gesteld aan de huisjes die worden gebouwd, aan het verenigingsgebouw en er moet natuurlijk grondhuur worden betaald. En aan al deze contracten is ook nog eens het verplicht lidmaatschap van de RBvV verbonden.  Daar komt ook nog eens bij dat de nieuwe huurder verklaart zich te houden aan de statuten en reglementen van de RBvV en hun eigen volkstuinvereniging.

De RBvV heeft besloten de huur van de grond per 1-1-2017 terug te geven aan de Gemeente Rotterdam. Op dit moment wordt er naarstig gezocht naar een organisatie die deze verhuurtaken op zich wil nemen. Maar zover is het nog niet.

Om dit allemaal in goede banen te leiden hebben we verschillende commissies in het leven geroepen, bestaande uit tuinders en deskundigen.

Onze commissies