Downloads

/Downloads
Downloads 2017-12-22T19:06:34+00:00

Reductie volkstuinhuur

Tot 1 juli 2017 is het voor leden met een jaarinkomen minder dan € 17.300,= bruto mogelijk een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een reductie op de door hen betaalde grondhuur van hun tuin over het jaar 2016.

Alleen leden, op wiens naam de tuin geregistreerd staat, kunnen een aanvraag indienen!

Indien u meent voor deze reductieregeling in aanmerking te komen verzoeken wij u de spelregels aandachtig door te lezen. Hierna kunt u het aanvraagformulier downloaden en:

  • volledig in te vullen,
  • te voorzien van de door ons gevraagde benodigde bijlagen
  • met handtekening van de aanvrager op te sturen naar:

RBvV
Reductieregeling
Strevelsweg 700/308
3083 AS Rotterdam

Ook bij uw vereniging kunt u een aanvraagformulier ophalen.

Als blijkt dat u recht heeft op de reductie kunt u er op rekenen dat de uitbetaling zal plaatsvinden in de maand december 2016.

Let op:

  • u heeft tot 1 juli 2017 de tijd om uw aanvraag reductie grondhuur in te dienen,
  • van aanvragen die na 1 juli 2017 worden ontvangen, vervalt het recht op reductie,
  • dit recht vervalt ook voor onjuist ingevulde en onvolledige aanvragen, zonder de vereiste bijlagen, de gemeente Rotterdam is hier streng in! U wordt hier ook niet op gewezen!
  • U dient het volledige kalenderjaar 2016 lid te zijn geweest van de RBvV

Over het al dan niet toekennen van de reductie kan niet worden gecorrespondeerd.

Heeft u het bovenstaande goed gelezen en voldoet u aan alle voorwaarden?

Bouwaanvragen

Ten behoeve van aanvragen voor bouwvergunningen kunt u hier een formulier downloaden/uitprinten. Heeft u hiervoor ondersteuning nodig, dan kunt u ook bij ons terecht. De ingevulde en ondertekende aanvraag stuurt u op naar de RBvV. Als de RBvV een bouwaanvraag beoordeelt brengt zij daarvoor € 15,- in rekening. Ongeacht of het nu gaat om een aanvraag voor het bouwen van een schuurtje, kweekkas of huisje/blokhut/luifel.