Services

/Services
Services 2017-03-22T20:33:21+00:00

Wat heb je nu aan die bond?

De bond behartigt de belangen van bijna 5.000 leden die tegen een redelijke prijs en op een prettige manier willen tuinieren op de 42 tuinparken (volkstuincomplexen) die Rotterdam formeel kent. Om dit te bereiken is er regelmatig overleg met Stadsontwikkeling (de eigenaren van de grond) en de politiek.

Het is een bond die niet alleen besturen van verenigingen ondersteunt maar er ook is voor alle individuele leden. Daarnaast hebben we allerlei diensten

Welke diensten bieden we aan?

We geven als bond ondersteuning aan leden maar bieden ook onderstaande diensten aan:

 • Collectieve contracten verzekeringen tuinhuisjes en verenigingsgebouwen

 • Ondersteuning en advisering bij het aanvragen van bouwvergunningen

 • Hertaxaties tuinhuisjes
 • Ondersteuning bij het schrijven van brieven
 • Geschillencommissie bij geschillen tussen leden onderling en leden en bestuur van een vereniging
 • Onderhandelen of bemiddelen bij geschillen met de grondeigenaar of verhuurder
 • Ondersteunen van besturen in crisis
 • Voorlichting en publiciteit

Cursussen op het gebied van:

 • Sociale hygiene (winter 2016)
 • Leren werken met de RBvV website
 • Weerbaarheidstraining voor bestuurders
 • Basiscursus EHBO en gebruik AED
 • Workshops composteren, snoeien, natuurlijk tuinieren etc. (najaar 2016)
Loading...